flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

Івано-Франківського

апеляційного суду

№ 10 від 22.10.2020 року.

 

 

ЗАСАДИ

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

(зі змінами

від 30.12.2020 р., Рішення ЗС №15,

від 19.06.2021 р., Рішення ЗС №5,

від 30.09.2021 р., Рішення ЗС №7

від 30.12.2021 р., Рішення ЗС №18

від 15.06.2022р., Рішення ЗС №8

від 22.08.2022р., Рішення ЗС №11

від 25.10.2022р., Рішення ЗС №13)

 

 1. Загальні положення
  • Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Івано-Франківському апеляційному суді (далі – Засади) розроблено відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, у редакції рішення Ради суддів України від 15 вересня 2016 року № 58, зі змінами і доповненнями (далі – Положення), п. 21 розділу VIII розділу Положення (в редакції Рішення Ради суддів України від 02 березня 2018року), на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.
  • Засади розроблено з метою належного вдосконалення організації роботи суддів Івано-Франківського апеляційного суду (далі – апеляційний суд) з питань щодо функціонування автоматизованої системи документообігу апеляційного суду, особливостей автоматизованого розподілу судових справ між суддями, визначення персонального складу постійних колегій суддів.
  • В апеляційному суді використовується комп’ютерна програма «Д-3», розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.
  • Збори суддів апеляційного суду мають лише ті повноваження, щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи, які визначені процесуальними законами та Положенням.

 

 1. Розподіл судових справ між суддями

2.1. Автоматизований розподіл справ між суддями здійснюється автоматизованою системою в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату  суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.2. Перед здійсненням автоматизованого розподілу між суддями уповноважена особа апарату суду, відповідальна за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, виключає з розподілу суддів, які не мають права брати участь у розгляді судової справи (кримінального провадження)  відповідно до  ст. 37 ЦПК України та ст.76 КПК України.

2.3. Автоматизований розподіл між слідчими суддями клопотань, поданих в порядку глави 21 КПК України, може здійснюватися автоматизованою системою, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, у неробочий час робочих днів а у виключних випадках за резолюцією голови апеляційного суду у вихідні та святкові дні.

2.4. Матеріали кримінальних проваджень за клопотаннями про проведення негласних слідчих дій не розподіляються щодо конкретного судді за три дні до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів) (п. 2.3.3 Положення).

У разі встановлення в електронному табелі у зв'язку з відпусткою, відрядженням заборони для розподілу суддям, які мають розглядати клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, для розподілу таких клопотань, у виняткових випадках, відповідальна особа на підставі розпорядження голови апеляційного суду, вносить до електронного табелю зміни шляхом тимчасового зняття заборони для розподілу суддям, які визначені для розгляду таких клопотань.

2.5. Судові справи, що надійшли із суду касаційної інстанцій після скасування ухвал апеляційного суду, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи, а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, підлягають автоматизованому розподілу в загальному порядку з урахуванням недопустимості повторної участі судді у розгляді цієї справи.

2.6. З метою належного вдосконалення організації роботи судових палат затвердити три склади постійно-діючих колегій суддів судової палати з розгляду цивільних справ у складі:

Склад №1

Склад №2

Склад №3

Девляшевський В.А.

Василишин Л.В.

Пнівчук О.В.

Барков В.М.

Фединяк В.Д.

Бойчук І.В.

Луганська В.М.

Максюта І.О.

Томин О.О.

Мальцева Є.Є.

   

Для кожної постійної колегії суддів строком на 1 рік визначається резервна колегія: відносно складу №1 - склад №2, відносно складу №2 - склад №3, відносно складу №3 – склад № 1.

Надалі за необхідності з метою належного відправлення правосуддя, підвищення його якості, не пізніше 31 грудня поточного року, формувати нові склади постійно-діючих колегій суддів для апеляційного розгляду цивільних справ.

2.7. З метою належного вдосконалення організації роботи судових палат затвердити один склад постійно-діючих колегій суддів судової палати з розгляду кримінальних справ у складі суддів: Васильєва О.П., Гриновецького Б.М., Кукурудза Б.І., Повзло В.В., Шигірта Ф.С.

Суддя Малєєв А.Ю. на даний час перебуває у ЗСУ і тимчасово увільнений від відправлення правосуддя в  апеляційному суді.

 1. 8. Відповідно до ст.18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та рішень попередніх зборів суддів апеляційного суду головуючими судових засідань для здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх у апеляційному порядку вважати обраними суддів: Васильєва О.П., Гриновецького Б.М., Малєєва А.Ю., Кукурудза Б.І., Повзла В.В. , Шигірта Ф.С. (п. 2.3.10 Положення).

2.9. Визначити необхідність врахування при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи (п. 2.3.16 Положення).

2.10. З метою рівномірного розподілу справ між суддями встановити коефіцієнт складності по (п. 2.3.14 Положення):

2.11. Встановити наступні коефіцієнти навантаження розгляду справ: голові суду ‑ 1; заступникам голови суду ‑ 1; секретарям судових палат ‑ 1 (п. 2.3.15 Положення).

2.12. Розгляд кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення проводити колегією суддів (суддею) судової палати з розгляду кримінальних справ. Розгляд цивільних справ проводити колегією суддів (суддею) судової палати з розгляду цивільних справ.

У виключних випадках, тобто при неможливості формування складу колегії суддів для розгляду конкретної кримінальної чи цивільної справи, запровадити порядок розподілу кримінальних (цивільних) справ виходячи з принципу універсальності судді загальної юрисдикції, з числа всіх суддів Івано-Франківського апеляційного суду.

У випадках неможливості проведення автоматизованого розподілу кримінального провадження між суддями судової палати з розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду з підстав, передбачених ст. ст. 75, 76 КПК України, або цивільної справи між суддями судової палати з розгляду цивільних справ Івано-Франківського апеляційного суду з підстав, передбачених ст. ст. 36, 37 ЦПК України, здійснювати автоматизований розподіл кримінальних проваджень (цивільних справ), враховуючи окремий порядок розподілу, визначений у абзаці першому цього пункту.

Розгляд кримінальних проваджень (цивільних справ) здійснювати складом колегії суддів, в якій суддя-доповідач визначений виключно з числа суддів судової палати з розгляду кримінальних справ (цивільних справ) Івано-Франківського апеляційного суду.

(Розділ 2 доповнено пунктом 2.12 відповідно до Рішення зборів суддів №5 від 18.06.2021)

 

 1. Розподіл судових справ шляхом передачі справи раніше визначеному у судовій справі судді, колегії суддів та особливості розподілу справи після скасування рішення апеляційного суду судом вищої інстанції

3.1. Раніше визначеному в судовій справі судді-доповідачу передаються матеріали, справи (провадження), апеляційні скарги в порядку та з дотриманням вимог п. 21 розділу VIII розділу Положення (в редакції Рішення Ради суддів України від 02.03.2018р), який чинний з 15.03.2018. 

3.2. Працівникам, відповідальним за здійснення автоматизованого розподіл у судових справ, передавати на автоматизований розподіл на загальних підставах з долученням фотокопії табеля обліку робочого часу станом на день та час проведення такого розподілу:
- апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів суду першої інстанції, які надійщли у межах одного кримінального провадження (за номером ЄДРДР), які підлягали передачі раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу), якщо даний судя виключений з автоматизованого розподілу судових справ, з підстав його перебування у відрядженні, відпустці, тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках (п. 2.3.3. Положення), якщо це призведе до неможливості вирішення питання відкриття апеляційного провадження у строки, визначені процесуальним законодавством.

Заяви про виправлення описки, про роз’яснення рішення, про ухвалення додаткового рішення, про повернення судового збору передавати раніше визначеному складу суду, у провадженні якого перебували справи на розгляді в Апеляційному суді Івано-Франківської області. Якщо такий склад суду сформувати неможливо, розподіл здійснюється на загальних підставах.

 

 1. Заміна судді-члена колегії

4.1. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів-членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи. ( пункт 2.3.25. Положення)

Електронний примірник такого розпорядження вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід).

4.2. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, тощо, судді-члена колегії на строк, що не призводить до порушення строку передбаченого ст. 371 ЦПК Українидля  розгляду справ, заміна судді-члена колегії не проводиться.

 

 1. Прикінцеві та перехідні положення

5.1. Дані Засади набирають чинності з дня їх затвердження рішенням зборів суддів Івано-Франківського апеляційного суду та одночасно втрачають чинність Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Івано-Франківському апеляційному суді, затверджені рішенням зборів суддів Івано-Франківського апеляційного суду №8 від 02 жовтня 2018 року (зі змінами і доповненнями).

Зміни до Засад набирають чинності з дня їх затвердження зборами суддів апеляційного суду.

5.2. У разі внесення змін до Засад, збори суддів апеляційного суду новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад.

5.3. Засади та зміни до них вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб порталі Судової влади України не пізніше наступного дня, що настає після прийняття рішення зборами суддів апеляційного суду про їх затвердження.