flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

Наказ голови Івано-Франківського апеляційного суду

від 27.09.202247-од

 

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є

 Івано-Франківський апеляційний суд

  1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11-тої сторінки), що надаються Івано-Франківським апеляційним судом за запитом на інформацію.
  2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Івано-Франківський апеляційний суд (далі - суд) є належним розпорядником інформації.
  3. Відділ правового забезпечення та розгляду звернень громадян, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою відділ бухгалтерського обліку та звітності суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
  4. Відділ бухгалтерського обліку та звітності суду на підставі отриманої службової записки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації - протягом двох робочих днів, передає його до відділу правового забезпечення та розгляду звернень громадян для надання його запитувачу інформації.
  5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
  6. Оплата рахунка здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації. 
  7. Після надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації, відділ бухгалтерського обліку та звітності суду повідомляє службовою запискою про даний факт відділ правового забезпечення та розгляду звернень громадян із зазначенням дати надходження коштів на рахунок суду.
  8. Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
  9. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11-тої сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати рахунка.

 

 

 

 

 Додаток 1

 
 
 

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є

Івано-Франківський апеляційний суд

 

з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення  однієї сторінки

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2

Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

4

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

Надавач послуг

Івано-Франківський апеляційний суд

Рахунок IBAN

 

МФО банку

 

Код ЄДРПОУ

 

Платник

 

     

РАХУНОК № ______

від _____________________ 20___ року

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

№ з/п

Найменування

послуги

Вартість виготовлення

1 сторінки

(без ПДВ),

грн

Кількість сторінок

Сума

(без ПДВ), грн

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

3

 Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

4

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Усього до сплати: ____________________________________________________________________________

(сума прописом)

 

Голова суду                                                  Начальник відділу

________________               бухгалтерського обліку та звітності  __________

(підпис)                                                                                       (підпис)