flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови

Івано-Франківського апеляційного суду

від 24.04.2019 №43-од

 

Перелік

відомостей Івано-Франківського апеляційного суду,

що становлять службову інформацію

 

 1. Відомості про організацію впровадження та експлуатацію засобів технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі суду.
 2. Відомості, що містяться в звітності та листуванні з питань технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі суду.
 3. Відомості щодо апаратно-програмного складу засобів технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі суду.
 4. Відомості, що містяться в актах обстеження та технічних завданнях з побудови і модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи суду.
 5. Відомості, що містяться в експертних висновках та актах категоріювання об’єктів інформаційної діяльності суду.
 6. Відомості, що містяться у розпорядчих документах, які стосуються режимно-секретної роботи суду.
 7. Відомості, що містяться у документах (журналах, листах, довідниках) з грифом «Для службового користування».
 8. Відомості про планування заходів з охорони державної таємниці.
 9. Відомості про організацію  охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності, в тому числі у разі настання особливого періоду, введення правового режиму надзвичайного стану або у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації.
 10. Відомості за сукупністю всіх показників про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони, пропускного та внутрішньооб’єктового режиму, володіння якими дає змогу заінтересованій стороні ініціювати витік службової інформації та державної таємниці в суді.
 11. Відомості про результати квартальних перевірок наявності секретних документів і справ.
 12. Відомості про результати службових розслідувань в зв’язку з втратою секретних документів і справ, розголошенням відомостей, що становлять державну таємницю, порушенням вимог режиму секретності.
 13. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно».
 14. Відомості за сукупністю всіх показників про стан охорони державної таємниці, що містяться в звітах та в пояснювальних записках до них.
 15. Відомості, що містяться в номенклатурі секретних справ суду.
 16. Відомості, що містяться в номенклатурі посад працівників суду, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.
 17. Відомості, що містяться в облікових формах (картках) та в листуванні з питань оформлення суддям та працівникам апарату суду допуску до державної таємниці.
 18. Відомості, що містяться в протоколах засідань експертної комісії суду з питань таємниць та проведення експертизи цінності документів.
 19. Відомості, що містяться переліках, актах в зв’язку з відбором та знищенням або передачею на державне архівне зберігання, переглядом грифів секретності та експертною оцінкою матеріальних носіїв секретної інформації. 
 20. Відомості, що містяться в облікових формах (журналах) в зв’язку з обліком секретних документів і справ.
 21. Відомості, що містяться в актах обстеження приміщень на придатність для проведення секретних робіт.
 22. Відомості, що утворюються в секретному діловодстві в зв’язку із здійсненням правосуддя та переглядів грифів секретності.
 23. Відомості про планування заходів з технічного захисту інформації з обмеженим доступом.
 24. Відомості про організацію технічного захисту інформації з обмеженим доступом.
 25. Відомості про результати квартальних перевірок наявності конструктивних елементів та пристроїв КТЗІ та КСЗІ в АС класу "1" другої категорії.
 26. Відомості про результати службових розслідувань в зв’язку з витоком інформації з обмеженим доступом технічними каналами, порушенням вимог нормативних документів в сфері технічного захисту інформації.
 27. Відомості за сукупністю всіх показників про стан технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що містяться в звітах та в пояснювальних записках до них.

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ голови

  Івано-Франківського апеляційного суду

  від 24 квітня 2019 року №41-од

   

   

  Перелік

  відомостей Івано-Франківського апеляційного суду,

  що становлять службову інформацію з мобілізаційних питань з грифом «Для службового користування» з позначкою «Літер «М»

   

  1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Івано-Франківського апеляційного суду.
  2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.
  3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.
  4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Івано-Франківським апеляційним судом.
  5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування Івано-Франківського апеляційного суду.
  6. Відомості про стан мобілізаційної готовності Івано-Франківського апеляційного суду.
  7. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки.
  8. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення Івано-Франківського апеляційного суду на режим роботи в умовах особливого періоду.
  9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.
  10. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Івано-Франківського апеляційного суду.