Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

21 липня 2017, 08:42

 

Повноваження апеляційного суду визначено такими основними нормативно-правовими актами: Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Цивільним процесуальним кодексом України та Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010р. апеляційними судами з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.

До складу апеляційного суду входять судді, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років, з числа яких призначаються голова суду та його заступники.

У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів цього суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.

Стаття 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає, що апеляційний суд здійснює такі повноваження: 
1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом;
2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;
3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
4) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
5) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Повноваження апеляційного суду під час розгляду цивільних справ визначено статтею 307 Цивільного процесуального кодексу України:
1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право: 
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін; 
2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог; 
3) змінити рішення; 
4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду. 
2. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право: 
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін; 
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу; 
3) змінити ухвалу; 
4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. 
3. За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право: 
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін; 
2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову; 
3) змінити судовий наказ. 
Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.

Повноваження апеляційного суду під час розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні визначено статтею 407 Кримінального процесуального кодексу України:
1. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:
1) залишити вирок або ухвалу без змін;
2) змінити вирок або ухвалу;
3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;
4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;
5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;
6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.
2. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження:
1) до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження;
2) до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.
3. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:
1) залишити ухвалу без змін;
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Повноваження апеляційного суду під час перегляду постанови про адміністративне правопорушення визначено статтею294 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має право: 
1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін; 
2) скасувати постанову та закрити провадження у справі; 
3) скасувати постанову та прийняти нову постанову; 
4) змінити постанову.

 

 

Законодавство, що визначає діяльність суду:

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Закон України "Про судоустрій і статус суддів"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Закон України "Про запобігання корупції"
Закон України "Про звернення громадян"
Кримінальний процесуальний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України